Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak na gospodarskoj konferenciji u Crnoj Gori komentirao je pitanje o polaganju podmorskog električnog kabela prema Italiji kroz dio hrvatskog epikontinentalnog pojasa. "Hrvatska je dobila novi prijedlog trase za energetski kabel koji treba povezati Crnu Goru i Italiju i on je sada za Hrvatsku prihvatljiv, jer u značajnoj mjeri, manje ulazi u naš epikontinentalni pojas", rekao je ministar Vrdoljak. Ranije predložena trasa prolazila bi kroz dio Jadrana na kojem će se provoditi istraživanja nafte i plina. Vrdoljak je upozorio da se talijanska tvrtka Terna mora u slučaju proglašenja komercijalnog otkrića ugljikovodika u istražnim prostorima unutar područja na kojem je predložena trasa, obvezati da će o svom trošku izmjestiti trase polaganja podmorskih električnih vodova. Trase vodova moraju zaobilaziti granice budućih utvrđenih ležišta ugljikovodika, a Terna će morati o svom trošku izmjestiti ili osigurati trase kabela tako da ne ometaju gradnju istraživačkih odnosno proizvodnih platformi.