Između Biograda na Moru i Tkona na otoku Pašmanu 1. prosinca, uspješno je položena podmorska dionica 20(10)kV kabela duga 2390 metara, priopćeno je iz HEP-a. Radovi na cijeloj dionici između TS 110/10(20) kV Biograd i TS 10(20)/0,4 kV Tkon 2 započeli su 19. rujna, a bit će završeni, prema planu, 16. prosinca. Nakon toga slijedit će tehnički pregled, dok se uporabna dozvola očekuje do kraja siječnja 2012. g. Kopneni dio dionice u Biogradu dug je 100 m, a onaj u Tkonu 240 m. Ovim zahvatom zamijenjen je stari kabel položen 1971. godine koji je već bio nepouzdan i često se kvario. Upravo povećanje pouzdanosti i kvalitete napajanja opravdava ovaj projekt kojim će se ujedno povećati i kapacitet mreže. Između Trogira i otoka Čiova, 24. studenog postavljena je najkraća, ali i najzahtjevnija dionica 35 kV podmorskog kabela duga 370 metara. Radovi na realizaciji projekta zamjene starog i dotrajalog 35 kV podmorskog kabela, započeti su 17. listopada izvođenjem priobalne zaštite na trogirskoj i čiovskoj obali, zaključuje se u priopćenju.