Poljska će do 2020. godine investirati 24 milijarde eura u svoj energetski sektor, objavila je Vlada u Varšavi. Poljska se oslanja na ogromne rezerve ugljena, od kojeg se proizvodi blizu 90 posto električne energije. Kako bi nastavila gospodarski rast, Poljska razvija alternative u okviru nuklearnog i sektora naftnih škriljaca. "Ovo je prvi val velikih investicija u naš energetski sektor", izjavio je poljski premijer Donald Tusk i istakao da ove investicije imaju i stratešku dimenziju, jer je energija danas ključna u politici, prenosi AFP.