Bjeloruska rafinerija Naftan ponovno je započela s uvozom nafte iz Rusije, ovaj put u skladu sa zahtijevanim specifikacijama. Bjeloruski operator naftovoda Polocktransneft Družba tako je bio spreman za preuzimanje ruske nafte od 2.7.2019. godine, a već sljedećeg dana nafta koja zadovoljava sve zahtjeve stigla je na crpnu stanicu Polock, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.