Od 1.4.2012. godine u Turskoj su na snazi nove cijene niza energenata. Cijene benzina više su za 2%, električna energija je skuplja za 9,2% za kućanstva i za 8,7% za industriju, dok je cijena prirodnog plina viša za 18,7%. Cijena prirodnog plina je povezana s kretanjem cijene nafte i međunarodnih valuta. Budući da se skoro 50% električne energije u Turskoj proizvodi iz prirodnog plina, rast cijene plina gotovo automatizmom povlači i rast cijene električne energije, javlja turski dnevnik 'Today's Zaman'.