Na Upravnom sudu u Rijeci danas je odbijena tužba protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode zbog izdavanja okolišne dozvole za izgradnju TE Plomin C, a postupak izdavanja te dozvole ocijenjen je zakonitim. Presuda je odmah stekla pravomoćnost jer nema mogućnosti žalbe na Visokom upravnom sudu, a moguće je još podizanje Ustavne tužbe. Tužbu Upravno sudu podnijele su ekološke udruge Zelena akcija i Zelena Istra, Istarska županija i nekoliko građana Labinštine. U presudi je pojašnjeno da je sud ocjenjivao zakonitost upravnog postupka izdavanja okolišne dozvole, a predmet spora nisu bila pitanja isplativosti ili vrste goriva, što su udruge opširno navodile. Ocijenjeno je i da je studija utjecaja na okoliš u skladu s propisima. „Ta presuda je dokaz da je cijeli postupak procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa svime što su propisivali zakoni i propisi. Stručno savjetodavno povjerenstvo donijelo je mišljenje i na temelju toga je izdano  rješenje. Veseli me da je takva odluka donesena jer je to dokaz onoga  što sam i prije isticao – da je postupak bio proveden u skladu sa zakonom.“, komentirao je ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović. Na tamošnjem Upravnom sudu vodi se još jedan postupak u vezi TE Plomin C, a pokrenula ga je Istarska županija zbog izdavanja lokacijske dozvole za termoelektranu i neusklađenosti tog projekta sa županijskim prostornim planom. 
Predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić rekla je da će udruge razmotriti daljnje mogućnosti na Ustavnom sudu ili nekom europskom sudu. Bernard Ivčić, predsjednik Zelene akcje razočaran je presudom i smatra da su imali kvalitetne argumente, ali da se većim dijelom njih sud nije bavio. On misli da to što sud nije razmatrao pitanja ekonomske neisplativosti TE Plomin C na ugljen ili neusklađenost projekta s prostornim planom, ostavlja prostor za tvrdnju da su ti argumenti valjani. Zeleni će nastaviti borbu protiv tog projekta kojeg ocjenjuju štetnim.