Europska komisija u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila je hrvatsku mjeru potpore u iznosu od 19,8 milijuna eura u korist operatora za skladištenje energije IE-Energy sa sjedištem u Rijeci. 

Cilj mjere je tvrtki IE-Energy pomoći da djelomično financira nabavu i ugradnju baterija na razini mreže kako bi operatorima prijenosnih sustava pružila usluge uravnoteženja. Operatori prijenosnih sustava upotrebljavaju baterije na razini mreže kako bi održali ravnotežu između opskrbe električnom energijom elektrana i potražnje potrošača te po potrebi pohranjivali električnu energiju, izvijestila je EK. 

Potpora će biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava i pokrivat će približno 30 posto kapitalnih rashoda.