Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske usprotivio se povećanju Naknade za obnovljive izvore energije jer će ona nedvojbeno povećati cijenu struje koja je nedavno smanjena. Na današnjoj konferenciji za medije iznijeli su podatak prema kojem se ušteda na manjoj cijeni električne energije za kućanstva koja opskrbljuje HEP ODS za šest do sedam posto "istopila" na samo dva do tri posto, jer je ostatak "pojela" povećana Naknada za OIE. Naknada za OIE uredbom Vlade prošli tjedan povećana je za sedam puta i sada iznosi 0,035 kn/kWh bez PDV-a, a plaćaju je svi kupci osim onih koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, koji će nastaviti plaćati 0,005 kn/kWh. 
Prema njihovoj gruboj računici HROTE će od te naknade na godišnjoj razini uprihoditi više od 600 milijuna kuna, od čega će kućanstva uplatiti 284, 3 milijuna kuna. U Savezu su za tu Naknadu naglasili da bi mogla postati izvor ekstra profita za bilo kojeg korisnika tih sredstava, a riječ je uglavnom o korisnicima poticaja za obnovljive izvore energije. Stoga bi bilo dobro da Hrvatska revidira svoj Tarifni sustav za OIE, tako da kupci snose realan trošak OIE i da on bude stimulativan za domaće proizvođače opreme za obnovljive izvore, a ne izvor bogaćenja nekih pojedinaca. 
U Savezu su govorili i o borbi protv energetskog siromaštva. U Hrvatskoj ima 120.000 korisnika socijalnih pomoći kojima treba pomoć u pokrivanju troškova energije. U Savezu konstatiraju da će država od PDV-a na Naknade za poticanje OIE zaraditi 125 milijuna kuna. Prdelažu da se od tih novaca počne isplaćivati 850 kuna u sezoni grijanja takozvanim "ugroženim" kupcima kao pomoć za pokrivanje troškova energije. Na web stranici Saveza uspostavljena je nova nadograđena verzija aplikacija TOKelen (Tarifno-obračunski kalkulator električne energije), uz pomoć kojeg kupci mogu izračunati trošak električne energije u okviru univerzalne usluge koju pruža HEP ODS, ali i ostali opskrbljivači električnom energijom kao što su RWE energija i GEN-i. Oni koji nemaju pristup internetu mogu se informirati na broj Saveza 021/344-031 od 9 do 15 sati.