Nakon nekoliko mjeseci pada potrošnje energije i energenata širom svijeta, što je ponajviše bilo uzrokovano mjerama za suzbijanje pandemije koronavirusa, ona je ponovno počela rasti, što u pitanje dovodi klimatske ciljeve koje su postavile mnoge zemlje. 

Tako je, prema nedavno objavljenim proračunima njemačke Radne zajednice za energetske bilance (AGEB), potrošnja energije u Njemačkoj u 2021. godini porasla za 3%, a istodobno s time su se povećale i emisije stakleničkih plinova. Takvi su rezultati dobiveni na osnovi podataka o potrošnji energije do kraja rujna. 

Iako je pri tome u Njemačkoj smanjena potrošnja nafte i naftnih derivata, istodobno je povećana potrošnja drugih fosilnih goriva, a ponajviše kamenog i smeđeg ugljena i prirodnog plina i to za čak više od 20%. Naime, udio nafte i naftnih derivata u pokrivanju potreba za eneergijom u razdoblju siječanj - rujan ove godine smanjen je s 35,6 na 32%, dok je udio plina povećan s 25 na 26,3%, udio kamenog ugljena sa 7,2 na 8,4%, a smeđeg ugljena sa 7,5 na 9,1%. S druge strane, potrošnja energije dobivene iz obnovljivih izvora u isto je vrijeme smanjena sa 16,9 na 16,1%! 

Zbog svega toga, očito je da se klimatski ciljevi koje je Njemačka s obzirom na željene vrijednosti smanjenja emisija stakleničkih plinova postavila u svojem Zakonu o zaštiti klime ni ove godine neće biti dosegnuti, izvijestio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.