Objavom u 'Narodnim novinama' i službeno su potvrđene promjene u Upravnom vijeću Agencije za opremu pod tlakom. Naime, Rješenjem o imenovanju predsjednice i člana Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom (NN 57/2012) od 23.5.2012. godine, predsjednicom UV-a OPT-Agencije imenovana je Zdenka PAVALIĆ, dipl. iur, dok je članom UV-a imenovan Domagoj VALIDŽIĆ, dipl. ing. Pri tome su i nova predsjednica i novi član UV-a predstavnici Ministarstva gospodarstva. Spomenuto Rješenje je donijela Vlada na svojoj sjednici koja je održana 10.5.2012. godine i to na temelju članka 31, stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/2011) i čl. 7, st.  2. Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (NN 132/2008 i 29/2011). 
Istodobno su Rješenjem o razrješenju predsjednice i člana Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom (NN 57/2012) koju je također donijela Vlada s tih dužnosti razriješeni dosadašnja predsjednica i član UV-a OPT-Agencije, Nevenka ZRINSKI LOVRIĆ, dipl. oec. i gosp. Sandro MUSTAFAGIć, koji su također bili predstavnici MINGO-a.
Nakon ove službene objave promjena u UV-u OPT-Agencije očekuje se vrlo skoro održavanje 1. sjednice UV-a, a potom i donošenje statuta OPT-Agencije, čime se utire put da se ona nakon 3,5 godine konačno ustroji i s radom krene u punom opsegu u kojem je to predviđeno.