JANAF je objavio rezultate poslovanja za razdoblje 1.1. - 30.9.2014, koji su već na prvi pogled bolji nego oni iz istog razdoblja 2013. godine. Riječ o Nerevidiranim i nekonsolidiranim financijskim izvještajima, u kojima stoji da su prihodi od temeljne djelatnosti tvrtke (transporta nafte i skladištenja nafte i derivata) povećani za 4,4% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, odnosno za 2,3% u odnosu na plan te da iznose 322,0 mil. kuna. Istodobno su i ukupni prihodi, u iznosu 339,5 mil. kuna, za 3,0% veći od onih u istom razdoblju 2013. godine i za 1,2% veći od planiranih. U skladu s time, i bruto dobit u iznosu od 82,3 mil. kuna i neto dobit u iznosu od 65,9 mil. kuna, su veće za 1,2% od ostvarenih dobiti u istom razdoblju 2013. godine i za 35% od planiranih.
Ipak, prihodi od prodaje u zemlji, koji čine 38,1% poslovnih prihoda u spomenutom razdoblju, smanjeni su za 8,8% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i za 12,5% u odnosu na planirane, što je rezultat manjeg opsega transporta nafte i manjih ostvarenih prihoda od skladištenja za domaće kupce. No, prihodi od prodaje u inozemstvu povećani su u odnosu na 2013. godinu za 14,0%, a u odnosu na plan 14,9% te čine 60,1% poslovnih prihoda.
Prihodi od transporta nafte iznosili su 219,7 mil. kuna i čine 68,2% prihoda od temeljne djelatnosti tvrtke, od čega je 87,2% ostvareno u inozemstvo. Istodobno, oni su u odnosu na 2013. godinu povećani za 6,3% i za 4,6% u odnosu na planirane. Prihodi od skladištenja nafte iznosili su 71,1 mil. kuna i čine 22,1% prihoda od temeljne djelatnosti te su bili na razini prošlogodišnjih, ali su u odnosu na plan povećani za 9,7%. Konačno, prihodi od skladištenja naftnih derivata iznosili su 31,3 mil. kuna i čine 9,7% prihoda od temeljne djelatnosti te su na razini onih iz 2013. godine, ali i za čak 21,9% manji u odnosu na planirane. 
Na dan 30.9.2014. godine vrijednost fakturiranih ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosila je 74 mil. kuna, dok su ukupno ugovoreni, a neizvedeni radovi i usluge iznosili 77 mil. kuna. Spomenuta ulaganja ponajviše se odnose na Terminal Žitnjak, gdje se tijekom 2014. godine nastavilo s ulaganjima u izgradnju spremnika ukupnog volumena 100 000 m3
za potrebe Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivarta te u rekonstrukciju autopunilišta, pretakališta vagona, sustava tehničke zaštite te u radove na infrastrukturnim objektima, a nabavljeno je i novo vozilo za vuču i manipulaciju vagon cisterni. Vrijednost ukupnih ulaganja u investicijskom ciklusu na Terminalu iznosila je 372,3 mil. kuna i taj je projekt dovršen u srpnju 2014. godine.
Od značajnijih poslovnih događanja treba izdvojiti i ugovore o transportu nafte za srpsku naftnu tvrtku NIS, bosanskohercegovačku naftnu tvrtku Optima Grupa i mađarsku naftnu i plinsku tvrtku MOL te puštanje u pogon tri nova spremnika za skladištenje nafte na Terminalu Omišalj.