Đuro Đaković Grupa je u prva tri mjeseca 2018. godine ostvarila ukupne prihode u visini 143,6 mil. kuna i ukupne rashode od 139,8 mil. kuna, što znači da je ostvarena ukupna dobit od 3,8 mil. kuna. Dobit prije oporezivanja, kamata, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) također je ponovno pozitivna i iznosi 11,1 mil. kuna, što čini EBITDA maržu od 7,9% i maržu dobiti od 2,6%. 
Ipak, dodatne mjere procesa restrukturiranja koje su provedene u prvom tromjesečju 2018. godine u tvrtki Đuro Đaković Industrijska rješenja još nisu vidljive na financijskim izvješćima pa je ona ostvarila i negativan ukupan rezultat i negativnu EBITDA. Ostale tvrtke iz Grupe poslovale su pozitivno i ostvarile su povećanje prihoda od izvoza i bolje EBITDA marže. U prva tri mjeseca 2018. godine više od 50% poslovnih prihoda Grupe ostvareno je u području Transporta čiji su proizvodi u potpunosti namijenjeni na tržište Europske unije, a s obzirom na trenutačnu ugovorenost poslova, očekuje se i daljnje povećanje prihoda. 
Tijekom 2018. godine, s naglaskom na drugo tromjesečje, Grupu očekuje ostvarenje ključnih ciljeva koji su preostali za dovršetak procesa restrukturiranja. Prvi cilj je dovršetak procesa restrukturiranja Đuro Đaković Industrijskih rješenja, što je započeto u posljednjem tromjesečju 2017.godine i to na osnovi pronalaska strateškog partnera za dio proizvodnog programa. Kada se dovrši planirano, očekuje se da tvrtka više ne stvara gubitke i da pozitivno posluje. Drugi cilj je dovršetak procesa poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza, što bi trebalo biti vidljivo na polugodišnjem izvješću. Nakon što se sve to provede, Grupa će biti spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja. U svakom slučaju, u fokusu Uprave Grupe bit će tržišni nastup (ugovaranje dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) i financijsko restrukturiranje (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza i veći udio vlastitog kapitala u izvorima poslovanja) pa se u budućnosti očekuje nastavak pozitivnih trendova u poslovanju i postizanje preduvjeta za dugoročno održiv i stabilan rast i razvoj, objavila je Grupa koristeći servis OTS HINA-e.