Dana 26. ožujka objavili smo članak pod naslovom "ENNA grupa će godinu posvetiti konsolidaciji i osnaživanju" u kojem smo naveli jednu netočnu informaciju. Naime, u tom članku stoji da ENNA "sada kroz inicijalnu ponudu dionica radi na povećanju svog 25-postotnog udjela u Luci Ploče“.

No, ne radi se o inicijalnoj ponudi već o ponudi za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Objavljujemo ovaj ispravak i ujedno se ispričavamo ENNA grupi ako je zbog objave ove informacije imala poslovnih poteškoća.