Na jučerašnjem zatvorenom dijelu sjednice Vlade razriješeni su dosadašnji predsjednik i dio članova Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike te je imenovan novi predsjednik, koji je predstavnik ministarstva nadležnog za rudarstvo, kao i novi članovi, predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, tijela nadležnog za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija i ministarstva nadležnog za gospodarstvo. Razriješeni su dosadašnji predsjednik Ivan Vrdoljak i članovi Marija Ščulac Domac, Josip Borak i Sabina Škrtić. Novi predsjednik Upravnog vijeća je Predrag Bogičević, a članovi Anamarija Matak, Boris Draženović i Mario Ferić.