Norma ISO 50001:2011, namijenjena za povećanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj još nije masovno primijenjena. Tek tri hrvatske tvrtke uvele su tu normu, koja najveći uspjeh doživljava u Njemačkoj, gdje ju je do sada zahvaljujući poreznim olakšicama uvelo oko 2500 tvrtki, rečeno je na tribini posvećenoj toj normi koja se danas održala u HGK. Marin Martinaga, dipl. ing. mech. iz Plive kazao je da se ta norma dobro nadovezuje na ISO 9001 i ISO 14001, no može se implementirati i samostalno. Za razliku od prve dvije norme, koje zahtijevaju sukladnost, ISO 50001 zahtijeva učinkovitost kroz implementaciju sistematskog pristupa upravljanja energijom koji traži kontinuirani napredak, i zato se može reći da je riječ o normi koja štedi novac. Namijenjena je velikim multinacionalnim tvrtkama, malim i srednjim poduzetnicima, uslužnim odjelima velikih organizacija te organizacijama bez iskustava u sustavima upravljanja. Energetska učinkovitost u industriji se uglavnom postiže promjenom načina na koji se gospodari energijom, a ne ugradnjom novih tehnologija, a industrija je nerijetko isuviše okrenuta smanjivanju troška energenata, nego postizanju ušteda. Razlog tome je što pogodni inženjeri rijetko postaju operativni rukovoditelji u tvrtkama, budžeti za nabavku opreme razdvojeni su od operativnih troškova, a budžet za nabavku energije razdvojen je od onoga za održavanje. Zbog toga energetska učinkovitost najčešće nije prioritet. U procesu certifikacije prema standardu ISO 50001 utvrđuju se obveze menadžemnta i tehničkog osoblja a kreće se od definiranja indikatora potrošnje energije. Tribinu ISO FORUM CROATICUM organizirali su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB i HGK.