"Vrlo je bitno što je vlada FBiH dobila u posjed ono što nam je zakonska obveza, a to je da Federacija mora imati zalihe nafte i naftnih derivata za najmanje tri mjeseca", rekao je krajem prošlog tjedna u Sarajevu premijer FBiH Fadil Novalić nakon potpisivanja Aneksa ugovora o prijenosu prava vlasništva radi rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj s premijerom Kantona Sarajevo te predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Operatora-Terminali Federacije. 

On je dodao kako je potpisivanjem tog ugovora razmijenjeno vlasništvo nad spomenutim terminalima između vlade FBiH i vlade Kantona Sarajevo te da je tako završena aktivnost koja je trajala 12 godina. 

"Projekti Terminala Blažuj su od javnog značaja i vlada KS nikad ne bi kočila ulaganja u takav strateški projekt", kazao je premijer KS-a Edin Forto, izvijestila je vlada FBiH.