Općina Bošnjaci će financirati iznos potreban za gradnju trafostanice i elektroenergetske mreže na svojem području, a Grad Otok na dijelu Otočkih virova, dogovoreno je na sastanku predstavnika tog grada i općine koji se nalaze u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Tako će se Bioekološko-edukacijski centar Virovi moći priključiti na elektroenergetsku mrežu, što će olakšati njegov rad te osigurati pružanje više usluga njegovim posjetiteljima.

Inače, na tom sastanku o rješavanju problema elektroenergetske mreže na Otočkim i Bošnjačkim virovima, koji je održan ovaj tjedan u Otoku, sudjelovali su gradonačelnik toga grada Josip Šarić, načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić i direktor HEP Operatora distribucijskog sustava (ODS) - Elektre Vinkovci Vladimir Čavlović

Kako bi se s radovima moglo krenuti što prije, objavio je Grad Otok na društvenoj mreži Facebook, u tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.