Primorsko-goranska županija i Ina potpisali su danas aneks Memoranduma o razumijevanju čiji je cilj dodatno poboljšanje kvalitete zraka, dodatno smanjenje i monitoring razine buke te dovršetak planiranog preseljenja obitelji koje žive u neposrednoj blizini Rafinerije nafte Rijeka. Ovim Memorandumom nastavlja se suradnja na daljnjim projektima modernizacije Rafinerije, osuvremenjivanju Luke Bakar, modernizaciji otpreme i dopreme sirovina kopnom te izgradnja luke za naftni koks u slučaju pozitivne odluke o izgradnji postrojenja za obradu teških ostataka. 
Tijekom tri godine Memorandum o razumijevanju ispunio je nekoliko ciljeva, kao što su smanjenje emisija SO₂ poduzete su sveobuhvatne tehničke mjere i aktivnosti rezultirale su osjetnim smanjenjem emisija SO2 te je postignuta II. kategorija kvalitete zraka realiziran je projekt uvođenja prirodnog plina. Korištenje prirodnog plina na pećima energane osjetno je smanjilo utjecaj emisija izgaranja SO₂ i drugih plinova na okoliš, dok je  ustrojeno neovisno praćenje kvalitete zraka na mjernim postajama, čije upravljanje je povjereno Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kao neovisnoj ustanovi. Poduzete su mjere za preseljenje svih stanara izloženih buci u krugu od 100 m od Rafinerije i preseljenje je u tijeku, a uspostavljeno je i praćenje razine buke.