Luksemburško zakonodavstvo će biti bogato za novi zakon koji će omogućiti stvaranje vlasničkih prava na planetima i asteroidima u svrhu rudarenja, uključujući istraživanje i korištenje 'svemirskih' resursa. Nacrt zakonskog okvira u Luksemburgu predstavlja ključni dio strategije te zemlje, najpoznatije po upravljanju fondovima i privatnom bankarskom sektoru, da agresivno krene i potakne gospodarske prilike i razvoj novih dijelova svemirske industrije, uključujući rudarstvo. Luksemburg je time postala prva europska zemlja koja nudi pravni okvir kojim se osiguravaju prava privatnih tvrtki nad resursima koja će se dobiti rudarenjem u svemiru. Zakon, koji će stupiti na snagu 1. kolovoza 2017. godine, napravit će još jedan korak bliže oživljavanju industrije rudarenja u svemiru, s pretpostavkom da resursi dobiveni u svemiru mogu biti u vlasništvu. Zakon će također definirati postupak autorizacije i nadzora nad misijama istraživanja svemira. Za financiranje provedbe novog zakona, u lipnju 2016. godine, izdvojeno je 200 milijuna EUR-a. Luksemburg je već privukao pionire svemirske industrije, kao što su američke tvrtke Planetary Resources i Deep Space Industries te, također, cilja privući projekte za istraživanja i razvoj. Sličan paket zakona predstavljen je u Sjedinjenim Državama 2015. godine. Međutim, rudarenje u svemiru je predmet čestih rasprava, jer međunarodni dogovori traže da se istraživanje u svemiru treba provoditi u korist svih zemalja, objavio je E&T.