Pred hrvatskim proizvođačima opreme koja se u cijelosti ili djelomično ubraja u opremu pod tlakom (npr. spremnika, kotlova, cjevovoda, raznih posuda pod tlakom i sl), ali i inspekcijskim, ispitnim i tijelima za ocjenu sukladnosti pružaju se velike prilike na zajedničkom europskom tržištu, no ono ujedno otvara i brojne izazove. Uostalom, već sada u zemljama Europske unije više nema prepreka za hrvatska prijavljena tijela da svoj posao obavljaju u svih 27, odnosno uskoro 28 zemalja. No, pri tome ne treba zaboraviti da kupci neće doći sami, već da ih treba tražiti, ali i da unatoč teškoj gospodarskoj krizi koja pritišće cijelu Europu ne treba zdvajati, već ići naprijed i tražiti nova rješenja. To su bili naglasci iz izlaganja Dipl-Ing. Johanna DIETRICHA, uglednog njemačkog stručnjaka iz područja opreme pod tlakom i konzultanta za prihvaćanje europske pravne stečevine, koje je na ovogodišnjem, jubilarnom, 10. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi privuklo najveću pozornost svih okupljenih.
No, gotovo 200 nazočnih na ovogodišnjem Seminaru, ponovno održanom u hotelu 'Antunović' moglo je doznati da je, unatoč skorom pristupanju Hrvatske EU-u, i dalje nužno usklađivanje s europskom praksom, kako je to u svojem izlaganju istaknuo prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing. s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te napomenuo da su periodički pregledi u mnogim zemljama na tržištu pa bi to trebalo uzeti u obzir pri daljnjem razmatranju kako riješiti problematiku opreme pod tlakom u Hrvatskoj. Isto tako, najavio je da će Zbirka naputaka iz područja opreme pod tlakom (koju je još 2009. godine objavilo Ministarstvo gospodarstva) doživjeti izmjene i dopune, u skladu s promjenama u zakonodavstvu koje su se u međuvremenu dogodile te još jednom naglasio da je učinkovit sustav u području opreme pod tlakom nužan za ispravno djelovanje cijelog gospodarstva, ali i da je upravo Hrvatski seminar o tlačnoj opremi mjesto koje ukazuje na postojeće nedostatke i daje smjernice kako ih ukloniti.
Vezano uz to, novosti iz regulative ukratko je prikazao Domagoj VALIDŽIĆ, dipl. ing. iz MINGO-a, pri čemu je napomenuo da je u proteklih godinu dana u području opreme pod tlakom učinjeno mnogo, ali da to nije dovoljno. Tako je do kraja 2013. godine najavio izmijenjene pravilnike o tlačnoj opremi i o jednostavnim tlačnim posudama, na čiji je tekst Europska komisija imala primjedbe pa je i to razlog kašnjenja s donošenjem njihovih izmjena i dopuna, ali i da će se ubrzati donošenje novog pravilnika kojim se uređuje problematika periodičkih pregleda. 
U nastavku seminara bila su prikazana i iskustva vezana uz akreditaciju opreme pod tlakom u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji te iz rada tehničkih odbora iz tog područja, ali i kako se provode pregledi i ispitivanja cjevovoda te što treba pripremiti za pregled opreme pod tlakom. Također je bilo riječi i o ocjeni sukladnosti za sklopove opreme pod tlakom, svojstvima sigurnosnog ventila kojima je određen proračunski tlak posude, protueksplozijskih zaštiti postrojenja za ukapljeni naftni plin te kriterijima za akreditaciju tijela koja se bave ispitivanjem i inspekcijom sigurnosnih ventila. Isto tako, predstavljena je i najsuvremenija metoda izrade trodimenzionalnih računalnih modela cjevovoda i što je Sekcija za opremu pod tlakom Hrvatske komore inženjera strojarstva učinila u posljednje vrijeme. Konačno, prikazani su zanimljivi statistički rezultati iz projekta modernizacije INA Rafinerije nafte Rijeka te kako se TPK Zavod pripremio za poslovanje na golemom europskom tržištu.