Kako je izvijestio portal 'Banka.hr', pozivajući se na bosanskohercegovački dnevnik 'Nezavisne novine', Vlada Republike Srpske namjerava ponuditi na prodaju 45,51% dionica bosanskohercegovačke naftne tvrtke Krajinapetrol. Radi se o tvrtki registriranoj za promet naftnim derivatima sa sjedištem u Banja Luci, koja na području RS-a ima 16 benzinskih postaja. Burzovna dražba za prodaju paketa dionica održat će se 19. -  21.2.2013. godine, a za cijeli paket dionica predviđena je početna cijena od 4,7 mil. eura. Inače, jedan od dioničara u Krajinapetrolu je i INA koja ima 9,71% dionica. Isto tako, INA je ranije tužila Krajinapetrol tražeći povrat svojih benzinskih postaja koje su joj tijekom rata u Bosni i Hercegovini i nakon njega oduzete i upisane kao vlasništvo Krajinapetrola. No, svi sudski procesi prema takvim tužbama trenutačno su zamrznuti na temelju Zakona o provedbi Aneksa G Sporazuma o sukcesiji. Stoga se očekuje da će se problem benzinskih postaja rješavati bilateralnim sporazumima Hrvatske i BiH o uređenju imovinskopravnih pitanja.