Uprava Hrvatske elektroprivrede odlučila je kvalificiranim ponuditeljima produljiti krajnji rok za dostavu obvezujućih ponuda u procesu izbora strateškog partnera za gradnju TE Plomin C. Rok za dostavu ponuda isticao je krajem ovog mjeseca, a produljen je do kraja travnja 2014. godine. Predsjednik Uprave HEP-a Tomislav Šerić pojasnio je da se HEP na to odlučio na zahtjev ponuditelja, a to su konzorciji koje predvode KOSEP (Južna Koreja), Marubeni (Japan) i Edison (Italija). "Zahtjev ponuditelja da se produži rok za davanje obvezujuće ponude dobar je signal za nas iz kojeg iščitavamo ozbiljnost ponuditelja. Od toga HEP može imati koristi jer možemo računati da ćemo primiti kvalitetne ponude", kazao je Šerić dodavši da u varijanti projektnog financiranja (gdje ni HEP ni država strateškom partneru ne daju garancije ) veći broj ponuda može značiti i postizanje bolje cijene. U HEP-u pretpostavljaju da potencijalni strateški partneri žele više vremena za pripremu i dubinsku analizu projekta i okruženja. Nakon zaprimanja obvezujuće ponude HEP će evaluirati obvezujuće ponude s tehničkog i financijskog aspekta te odabrati preferentnog partnera s kojim će pregovarati. U medijima se već neko vrijeme spekulira da su KOSEP i Edison odustali te da je za gradnju elektrana zainteresiran samo Marubeni. Na pitanje što bi za HEP značilo da pristigne samo jedna obvezujuća ponuda, Šerić je rekao da će se i u tom slučaju pregovarati kako bi se postigli što bolji uvjeti za HEP. Projekt gradnje TE Plomin C procijenjen je na 800 milijuna eura, a u HEP-u računaju da će ugovor sa streteškim partnerom potpisati krajem 2014. ili početkom 2015. godine. 
Taj ugovor značit će za partnere i obvezu finanacijskog zatvaranja investicije. Za HEP to znači da će trebati što prije riješiti odnose s RWE-om koji bi prema ugovoru do travnja 2015. trebao ostati suvlasnik TE Plomin 2, nakon čega ta elektrana prelazi u vlasništvo HEP-a. Naime, da bi ušao u strateško partnerstvo za gradnju TE Plomin C HEP mora biti 100-postotni vlasnik cijelog kompleksa u Plominu. Na pitanje u kojoj fazi su ti razgovori, Šerić je kazao da razgovori traju te da se s RWE-om pregovara o isplati diskontiranog budućeg prihoda od prodaje struje iz TE Plomin 2 do trenutka kada bi ta elektrana ionako trebala pripasti HEP-u. To pitanje bit će riješeno na vrijeme, naglašava prvi čovjek HEP-a.  U toj tvrtki očekuju da bi radovi na gradnji nove elektrane na ugljen započeli 2015. dok bi TE Plomin C u komercijalnom radu bio 2019. godine. HEP ima ishođene dvije od ukupno sedam lokacijskih dozvola potrebnih za početak gradnje, a ne očekuju se poteškoće s dozvolama. Na novinarsko pitanje hoće li strateški partner u vlasništvo dobiti i TE Plomin 2, što se također spominjalo u natječajnoj dokumentaciji, Šerić je odgovorio da to nije predmet HEP-ove ponude. Ta elektrana je sasvim amortizirana, a u tijeku je natječaj za nabavu postrojenja za pročišćavanje dušikovih oksida, kako bi se zadovoljili strogi uvjeti emisija za visoka ložišta. Jednom kad bude sagrađen, TE Plomin C HEP-u će davati 19,4% bazne energije, čime će se tvrtka približiti energetskoj dostatnosti jer u prosjeku uvozi oko 22% bazne energije. 
Ogovarajući na pitanje o učešću domaćih kooperanata u gradnji te važne elektrane Šerić je rekao da su ponuditelji u pripremi za davanje obvezujuće ponude u intenzivnom kontaktu s hrvatskim tvrtkama. Uvjeti natječaja postavljeni su tako da se domaćoj industriji i građevinskoj operativi garantira sudjelovanje na natječajima za izvođenje radova, a ako budu konkurentni mogu računati na dobivanje posla. U HEP-u kažu da imaju pravo nadzora jesu li ti uvjeti ispunjeni.