Projekt pod nazivom Med-TSO za cilj ima povezivanje elektroenergetskih sustava sredozemnih zemalja u jedinstvenu cjelinu i jedinstveno tržište 18 sredozemnih zemalja. Riječ je o projektu koji predstavlja putokaz za postizanje sigurnog i održivog sredozemnog elektroenergetskog sustava. Projekt vodi konzorcij koji čini 20 partnera, operatora elektroprijenosnih sustava iz 18 europskih i izvaneuropskih zemalja. Započeo je još 2015. godine i dijelom je financiran sredstvima Europske unije u visini 3 mil. eura. U njemu sudjeluju Italija, Portugal, Francuska, Turska, Grčka, Španjolska, Egipat, Libija, Maroko, Alžir, Izrael, Palestina, Jordan, Tunis, Slovenija, Cipar, Albanija i Crna Gore (dakle, nema Hrvatske!), izvijestila je talijanska novinska agencija ANSA