Petrokemija je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o promjenama u upravi tvrtke. Naime, nadzorni odbor tvrtke je na sjednici koja je održana 2.1.2018. godine donio odluku kojom prestaje mandat jednom od tri dosadašnja člana uprave tvrtke, gosp. Nenadu Zečeviću. U skladu s time, od 3.1.2018. godine Uprava Petrokemije bit će dvočlana i činit će je mr. sc. Đuro Popijač kao njezin predsjednik i mr. sc. Davor Žmegač kao njezin član.
Istodobno, NO je dao suglasnost upravi za potpisivanje aneksa ugovora o kratkoročnom kreditu s Erste&Steiermarkische bankom kojim se prolongira otplata kratkoročnog kredita uz jamstvo Vlade od 27.4.2017. godine.