Dalekovod je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio o promjenama u Nadzornom odboru. Kako se ističe, 8.1.2013. godine održana je 28. sjednica NO-a tvrtke, a ujedno i konstituirajuća u smislu izbora novog Predsjednika NO-a. Pri tome je za novog predsjednika izabran gosp. Marijan PAVLOVIĆ, koji je i do sada bio član NO-a. U svakom slučaju, pred novim predsjednikom NO-a velik je zadatak prevladavanja trenutačnih golemih poteškoća u poslovanju tvrtke.
No, prevladavanju tih problema nikako neće doprinijeti vijest o tome da je slovenski operator elektroenergetskog sustava ELES još 7.1.2013. godine obavijestio Dalekovod da se zaustavljaju radovi na gradnji dalekovoda 2 x 400 kV Beričevo - Krško, koje je tvrtka izvodila zajedno sa slovenskom tvrtkom Elektroservisi. U skladu s time, Uprava Dalekovoda je pisano odgovorila ELES-u na sva pitanja koja su navedena kao razlog zaustavljanju radova i zatražila žurni sastanak s njezinim predstavnicima radi uklanjanja problema.