Imenovani su nova predsjednica i članovi Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom. Kako je objavljeno u Rješenju o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom (NN 144/2011), imenovani su: - Nevenka ZRINSKI LOVRIĆ, dipl. oec. predstavnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (predsjednica) - Sando MUSTAFAGIĆ, također predstavnik MINGORP-a (član) - Vesna VESELIN, predstavnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva) (članica) - Ivan BAŠNEC, predstavnik Državnog inspektorata (član) - prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing, predstavnik Hrvatske komore inženjera strojarstva (član). Spomenuto Rješenje je donijela Vlada na temelju članka 30, stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i čl. 7, st. 2. Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (NN 132/2008 i 29/2011). Istodobno su Rješenjem o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom (NN 144/2011) razriješeni dosadašnji predsjednik (Ruđer FRIGANOVIĆ iz MINGORP-a) i članovi UV-a OPT-Agencije (Nikolina SLADOLJEV i Sandro MUSTAFAGIĆ iz MINGORP-a, Marijan KREŠIĆ iz MZOPUG-a, Vedrana CETINA iz DIRH-a, Mladen VREBČEVIĆ iz Hrvatske akreditacijske agencije i prof. Švaić kao predstavnik nekadašnje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu).