Na osnovi identificiranih potreba za daljnjim prilagođavanjem tržištu INA nastavlja s provođenjem organizacijskih promjena koje su započete još 2017. godine. U tom smislu se osniva nova Organizacijska jedinica Industrijski servisi koja će integrirati korporativne servisne aktivnosti poput nabave, upravljanja investicijama, imovinom i uslugama u cilju pružanja kvalitetnijih usluga svim drugim organizacijskim jedinicama. Njome će kao vršitelj dužnosti upravljati operativni direktor Usluga kupcima i maloprodaje gosp. Darko Markotić, budući da su te aktivnosti i do sada bile u njegovoj nadležnosti. Istovremeno, organizacijska jedinica Usluge kupcima i maloprodaja, kojoj i dalje ostaje na čelu, fokusirat će se na nove inicijative i daljnje unaprjeđenje usluge kupcima. S druge strane, OJ Korporativni poslovi se ukida, a njezin operativni direktor gosp. Tomislav Thür odlazi s te dužnosti i napušta INA-u, dok će OJ-evi za koje je bio zadužen biti preraspodijeljene pod Upravu, izvijestila je tvrtka koristeći servis OTS HINA-e.