Kako je priopćeno iz HEP-a,  19. rujna je održana sjednica Skupštine društva na kojoj je utvrđeno da je dr. sc. Hubert Bašić 7. svibnja 2012. podnio ostavku na funkciju člana NO-a. Na temelju Zaključka Vlade od 12. srpnja 2012, za člana NO-a Skuština je izabrala Igora Džajića kojem mandat traje do isteka mandata devetog saziva NO-a izabranog Odlukom Skupštine od 23. veljače 2012. godine.