Vlada je na današnjoj sjednici razriješila dosadašnjeg predsjednika Stručnog povjerenstva za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Darka Horvata, njegovog zamjenika Krešimira Baranović te članove Danijela Žambokija, Niku Dalića, Sašu Mihelčića, Jozu Kalema, Antu Markova, Dubravka Lukačevića i Olivera Krilića. 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, Alen Leverić imenovan je predsjednikom, po položaju kao pomoćnik ministra nadležan za energetiku u Ministarstvu gospodarstva, Goran Kovačević imenovan je zamjenikom predsjednika, po položaju kao ravnatelj HANDA-e, a članovima Povjerenstva imenovani su Tomislav Jureković, po položaju kao predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, Darko Markotić, Joško Crvelin i David Korošec, po položaju kao predstavnici energetskog subjekta (INA.d.d., OMV d.o.o. i Petrol d.o.o.). Jakša Marasović imenovan je članom kao član Uprave JANAF-a d.d., Zvonko Ercegovac kao član Uprave HEP-a d.d. i Vlado Hanžek kao član Uprave HŽ Cargo d.o.o.