Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Nadzornom odboru društva Petrokemija d.d. predlaže se, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjih članova Uprave Tomislava Seletkovića, Antonije Perošević-Galović i Nenada Marinovića te imenovanje Žarka Rijetkovića, Krešimira Kvaternika i Karla Došena novim članovima tog Društva.