Nadzorni odbor Petrokemije je na sjednici koja je održana 16.1.2019. godine donio odluku kojom je utvrdio da dosadašnjem članu Uprave tvrtke, gosp. Krešimiru Rendeliju prestaje mandat s danom 31.1.2019., Umjesto njega, novim članom Uprave imenovan je gosp. Željko Marić iz Zagreba. Njegov mandat počinje teći od od 1.2.2019. godine, objavila je tvrtka koristeći servis OTS HINA-e.