RWE Hrvatska d.o.o., koja je dio innogy grupe, vodeće energetske tvrtke u Europi, promijenila je svoju upravljačku strukturu. Od 10. prosinca uz predsjednika Uprave Karla Krausa, nova članica Uprave zadužena za financije postala je Alena Rozsypalová, financijska direktorica tvrtke innogy South East Europe, koja pokriva poslovne aktivnosti innogy grupe u Slovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. "Alena Rozsypalová posjeduje veliko iskustvo u financijama, kontrolingu i operativnoj izvrsnosti te sam siguran da će značajno doprinijeti daljnjem rastu poslovanja innogyja u Hrvatskoj i Sloveniji, koristeći sinergiju regije innogy SEE. Ujedno koristim priliku zahvaliti Ralfu Blombergu, dosadašnjem članu Uprave, na njegovom doprinosu razvoju poslovanja RWE-a u Hrvatskoj u posljednje 22 godine", izjavio je Karl Kraus, predsjednik Uprave RWE Hrvatske.