Župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić i njegova zamjenica Marija Vučković pozvali su danas na konferenciji za novinare u Dubrovniku resorna Ministarstva kao i premijera RH Zorana Milanovića i predsjednika RH Iva Josipovića da hitno reagiraju i zaštite hrvatske interese vezane uz projekt izgradnje hidroelektrana tzv. Gornjih horizonata u BiH, javlja Dubrovački list. ”Taj projekt ima bitni utjecaj na slivno područje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od doline Neretve preko Malostonskog zaljeva sve do Župe dubrovačke i Plata. Jedan od dijelova ukupnog projekta Gornji Horizonti je HE Dabar. Hrvatska kao susjedna zemlja po međunarodnom pravu ima pravo štiti interese svog područja od mogućih štetnih utjecaja iz susjednih država. Tako je u postupku izrade Studije utjecaja na okoliš za HE Dabar bila konzultirana i RH i s naše strane su upućene primjedbe na studiju. Po svemu sudeći BiH strana, odnosno Republika Srpska je ignorirala primjedbe i usvojila je Studiju utjecaja na okoliš i čak je izdana građevinska dozvola za HE Dabar. Čuli smo da je zbog toga pokrenut i sudski spor od strane Federacije BiH prema nositeljima projekta. Postavljamo pitanje zašto mjerodavna tijela RH, u prvom redu to su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo okoliša i zaštite prirode, nisu intervenirala i zaštitila interese RH i zaustavila daljnje radnje do postizanja prihvatljivosti projekta za hrvatsku stranu. Projekt je potencijalno opasan za RH i ja ovim putem pozivam predsjednika Vlade RH i predsjednika RH da zaštite naše interese”, rekao je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.
Njegova zamjenica Marija Vučković istaknula je kako se očito ”ne vodi dovoljno računa o bilateralnom sporazumu kojeg su potpisale Hrvatska i BiH, a koji se odnosi na uređenje vodno-gospodarskih odnosa kao i obvezama prema ESPO konvenciji, konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš prekodržavnih granica, a čije su potpisnice i Hrvatska i BiH.” ”Hrvatski stručnjaci su imali niz primjedbi na Studiju utjecaja na okoliš za HE Dabar, a među njima ću samo izdvojiti neke – nije moguće izdvojiti podatak o količinama vode koje se prevode iz sliva rijeke Neretve u tzv. Donje horizonte, nije razmotren utjecaj povećanih dotoka akumulacija u BiH na nizvodne horizonte, tj. naše horizonte, nisu utvrđeni utjecaji promjena količina i dinamika unosa voda na ušće Neretve, Malostonski zaljev i Župski zaljev. To je projekt koji ima utjecaj na cijelu našu županiju i naše temeljne djelatnosti”, rekla je Marija Vučković te dodala kako nije vođeno računa ni o zaključku zajedničkog povjerenstva za vodno-gospodarske odnose koje je 2007. godine donijelo odluku da će sve aktivnosti na Gornjim horizontima mirovati dok se ne uspostavi zajednički monitoring i dok se ne popravi narušeno stanje koje već imamo. Čelnici Dubrovačko-neretvanske županije su naglasili kako su iz cijelog tijeka ovog projekta bili izostavljeni sa službene strane, međutim kako su se informirali putem svojih izvora. Apel s konferencije za medije, istaknuli su, poslat će pismeno na sve nadležne adrese u Republici Hrvatskoj.