Na Zagrebačkoj burzi prvi puta su uvrštene dionice tvrtke čija je osnovna djelatnost usmjerena prema obnovljivim izvorima energije. Sve dionice društva Professio Energia d.d. uvrštene su na uređeno tržište Zagrebačke burze, a prvi dan trgovanja je danas. Tvrtka Professio Energia d.d. osnovana je 2005.g, u cilju razvoja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije. Na redovnom tržištu uvršteno je 661.696 redovnih dionica, nomirale 100 kn. 

Društvo u ovom trenutku ima udjele u nekoliko projektnih društava posebne namjene kojima su realizirani operativni projekti vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj. Vodeći investitori i dioničari u ovom su trenutku institucionalni investitori. Glavni ciljevi tvrtke Professio Energia d.d. su daljnji razvoj projekata i investicija u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, a sukladno mjerodavnim propisima i glavnim strateškim i razvojnim dokumentima usvojenim na razini Hrvatske i Europske unije.