Na dan 8. siječnja ove godine u 14.05h došlo je do razdvajanja sinkronog područja europskog elektroenergetskog sustava u dva područja zbog ispada nekoliko dijelova elektroprijenosnog sustava u vrlo kratkom vremenu. Danas je poznato da se početni događaj, koji je uzrokovao incident, dogodio u Hrvatskoj. Prve informacije o tom događaju, koji je, na sreću, mnogima promaknuo i nije ostavio posljedice na najveći dio potrošača električne energije, objavljene su već istog dana, a dopunjene su sa zemljopisnim pregledom i vremenskim slijedom 15. siječnja. 

Do danas, stručnjaci Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) analizirali su velik dio podataka pokušavajući rekonstruirati pojedinosti tog događaja. 


Uzrok je u Ernestinovu

Analizom slijeda događaja zaključeno je da je početni događaj bio isklop 400 kV spojnice sabirnice u podstanici Ernestinovo zbog djelovanja nadstrujne zaštite. To je za posljedicu imalo odvajanje dvije sabirnice u podstanici, čime je došlo do razdvajanja toka električne struje u smjerovama sjever - zapad i jug - istok. Pri tome su dalekovodi usmjereni prema sjeveru i zapadu ostali spojeni na jednu sabirnicu koja povezuje Ernestinovo s podstanicama Žerjavinec i Pečuh u Mađarskoj, dok su dalekovodi usmjereni prema jugu i istoku ostali spojeni na drugu sabirnicu koja povezuje Ernestinovo s Ugljevikom u Bosni i Hercegovini i Srijemskom Mitrovicom u Srbiji.

Razdvajanje tih tokova u Ernestinovu preselilo je tokove električne struje na susjedne dalekovode koji su zbog toga postali preopterećeni. Potom je zbog djelovanja nadstrujne zaštite isklopljen dalekovod Subotica - Novi Sad u Srbiji, a zatim je došlo do daljnjih isklopa dalekovoda zbog djelovanja zaštite na daljinu i konačno do razdvajanja europskog EES na dva dijela u 14.05 h.


Što se događalo s frekvencijom?

Takvo razdvajanje europskog EES za posljedicu imalo je nedostatak snage (za oko 6,3 GW) u sjeverozapadnom području i višak snage (također za oko 6,3 GW) u jugoistočnom području, što je opet za posljedicu imalo snižavanje frekvencije u sjeverozapadnom injezino povišenje u jugoistočnom području. 

Tako se frekvencija u sjeverozapadnom području ispočetka snizila na 49,74 Hz u kratkom vremenu od oko 15 s prije nego što je brzo došla na stacionarnu vrijednost od oko 49,84 Hz. Istodobno se frekvencija u jugoistočnom području isprva povisila na 50,6 Hz prije nego što je došla na stacionarnu vrijednost u rasponu 50,2 - 50,3 Hz.

Zbog niske frekvencije u sjeverozapdnom području, dogovorene neprekinute usluge u Francuskoj i Italiji (u ukupnoj vrijednosti oko 1,7 GW) isključene su kako bi se smanjila odstupanja frekvencije. Te usluge su namijenjene za velike potrošače koji s operatorima elektroprijenosnih sustava u tim zemljama imaju ugovore u isključivanju ako frekvencija padne ispod određenog praga. Uz to, 420 MW i 60 MW dodatne snage automatski je aktivirano iz nordijskog i britanskog sinkronog područja. Takve protumjere su već u 14.09 h osigurale da se odstupanja od nazivne vrijednosti od 50 Hz smanje na oko 0,1 Hz u sjeverozapadnom području.
Kako bi se pak snizile visoke frekvencije u jugoistočnom području, pokrenute su automatske i ručne protumjere, što je uključivalo i smanjenje proizvodnje (npr. automatsko isključivanje proizvodne jedinice snage 975 MW u Turskoj). Posljedica toga je povrat frekvencije u jugoistočnom području na 50,2 Hz i ona je ostala u kontroliranim granicama (49,8 - 50,2 Hz) do ponovne resinkronizacije dva razdvojena područja u 15.07 h.

Ipak, sve do resinkronizacije, u jugoistočnom području je dolazilo do fluktuacija frekvencije u ranije spomenutim granicama zbog razmjerno manje veličine tog područja, gdje je istodobno isključeno više proizvodnih jedinica. Istodobno u sjeverozapadnom području do takvih fluktuacija nije dolazilo, već su frekvencije bile bliže nazivnoj vrijednosti. Takvo ponašanje frekvencija predmet je daljnjih podrobnijih istraživanja.


Istraga se nastavlja

Automatski odgovori i koordinirano djelovanje koje su poduzeli operatori prijenosnih sustava u kontinentalnoj Europi osigurali su brz povratak u normalno stanje. Spomenute dogovorene neprekinute usluge u Italiji i Francuskoj ponovno su omogućene u 14.47 h, dakle i prije resinkronizacije razdvojenih područja u 15.08 h. 

U svakom slučaju, ENTSO-E nastavlja s informiranjem Europske komisije i Skupine za koordinaciju električne energije (ECG) koju čine predstavnici članica, a i s dopunjavanjem rezultata preliminarnih tehničkih analiza. Na osnovi takve analize, uspostavit će se formalna istraga u skladu s pravnim okvirom koji proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 o smjernicama za pogon elektroprijenosnog sustava, pri čemu su energetski regulatori iz pojedinih zemalja i Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) pozvani da im se pridruže u stručnom istraživačkom panelu. 

U skladu s odredbama ranije spomenute Uredbe, rezultati te istrage bit će predstavljeni ECG-u, a kada analiza bude dovršena, objavit će se i izvješće, najavio je ENTSO-E.