Upravno vijeće OPT-Agencije poništilo je natječaj za izbor ravnatelja OPT-Agencije, te zatim 26. ožujka donijelo odluku o raspisu novog natječaja za čelnika te agencije. Priča s tim imenovanjem počela je 23. siječnja ove godine kad je objavljen prvi natječaj za tu poziciju. Dana 15. ožujka 2013. godine Upravno vijeće OPT-AGENCIJE je održalo sjednicu te je točku dnevnog reda pod nazivom „Javni natječaj za ravnatelja OPT-AGENCIJE i razgovor sa kandidatima za ravnatelja“, proglasilo poslovnom tajnom sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. To je učinjeno zbog "zaštite osobnih podataka kandidata za ravnatelja, te zaštite njihova privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda pri obradi i korištenju osobnih podataka", stoji u službenom odgovoru u MINGO-a na naš upit. Iako je razgovor s kandidatima proglašen poslovnom tajnom odluka o izboru trebala je biti javna. Međutim, Upravno vijeće je donijelo odluku da se poništi javni natječaj za ravnatelja te raspiše novi natječaj.