U ožujku je nastavljen rast godišnje inflacije potrošačkih cijena. Naime, ožujska godišnja inflacija bila je 0,4 postotna boda viša nego prethodnoga mjeseca te je iznosila 0,9%. Ovaj rast godišnje inflacije bio je primarno posljedica promjene kretanja cijena energije čija je godišnja stopa rasta bila za 2,1 postotni bod viša nego ona u veljači (4% prema 1,9%), priopćila je Hrvatska gospodarska komora

Inflatorni izvor 

Od energije, najveća promjena godišnjega rasta ostvarena je kod cijena goriva i maziva (4,9% prema padu od 0,7% u veljači), koje ujedno imaju i najviši ponder u cijenama energije te su na promjenu godišnjeg rasta cijena energije najviše i utjecale. "Kako cijene goriva i maziva načelno ovise o kretanjima globalnih cijena sirove nafte, može se zaključiti da je najveći inflatorni izvor bio uvezen", ističu u HGK.

Godišnje promjene cijena sirove nafte iz terminskih ugovora na Londonskoj burzi (Brent) bile su negativne od prosinca 2018. s najvećim padom (iznad 13%) u siječnju ove godine. Trend godišnjega pada prosječnih cijena prekinut je u ožujku, kada je ostvaren minimalni rast od 0,4%. Povećanje godišnjeg rasta vidljivo je i u prvom dijelu travnja, što najavljuje veći izravni inflatorni utjecaj cijena naftnih derivata u travnju na potrošačke cijene. 

Proizvođači energije 

Rast cijena energije vidljiv je i kod proizvođača energije: u ožujku je ostvaren rast od 7,2% prema 5,0% u prethodnome mjesecu. Vidljiv je i njihov primarni utjecaj na razinu više inflacije ukupnih proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu. Naime, isključujući cijene proizvođača energije, proizvođačke cijene industrije ostvarile su u ožujku godišnji rast od tek 0,1%.

Iako cijene nafte ponovno rastu na godišnjoj razini, dinamika rasta niža je nego prošle godine pa je i njihov inflatorni utjecaj na agregatne indekse cijena zasada niži nego prošle godine. 

Usporavanje globalnoga rasta

Tijekom prvoga kvartala ove godine prosječne cijene terminskih ugovora sirove nafte na Londonskoj burzi (Brent) bile su na godišnjoj razini niže za oko 5%, dok su u istom razdoblju prošle godine rasle prosječnom godišnjom stopom od oko 20%. "Cijene goriva i maziva u Hrvatskoj u prvom su kvartalu ove godine bile iste kao i u prvom kvartalu 2018. godine, dok su u istom razdoblju 2018. godine bile više na godišnjoj razini za 0,7%. U kontekstu očekivanog usporavanja globalnoga rasta te niže razine godišnjega rasta cijena energije i hrane, prosječnu inflaciju potrošačkih cijena u Hrvatskoj očekujemo na nešto nižoj razini od 1,5% koliko je iznosila 2018. godine", navodi se u priopćenju HGK.