Zeleni i HEP zaratili su nakon što je Zelena akcija iznijela niz alarmantnih podataka o štetnim učincima korištenja ugljena na zdravlje ljudi. Onečišćenje zraka uzrokovat će preranu smrt oko 17 ljudi na godinu, a uz očekivani vijek trajanja od 40 godina „Plomin C“ će biti odgovoran za čak 680 smrtnih slučajeva, stoji u analizi zdravstvenih aspekata gradnje termoelektrane na ugljen koju su predstavili Greenpeace i Zelena akcija. "TE Plomin C će svake godine u prosjeku uzrokovati 2.671 napadaj astme, te prosječno nevjerojatnih 36.163 slučajeva bolesti dišnog sustava. Ukupno se procjenjuje gubitak od 3.970 radnih dana na godinu zbog bolesti. Ukupni vanjski troškovi onečišćenja uzrokovanog samo ovim blokom doseći će 124,8 milijuna eura na godinu. Pri tome, vanjski trošak odnosno vanjska korist neke gospodarske djelatnosti je onaj kojeg ne preuzima nositelj te djelatnosti, pa se stoga ne odražava na tržišnu cijenu proizvoda. Osim troškova vezanih uz izgaranje ugljena, nastat će i troškovi vezani uz okoliš i društvo, uzrokovani utjecajem na biološku raznolikost, šume i vodne sustave u zemlji iz koje se uvozi ugljen", upozorili su zeleni. Podaci iz analize utemeljeni su na metodologiji koju u svom izviješću koristi Europska agencija za okoliš (EEA) u svom izvještaju "Stvarni troškovi onečišćenja zraka od industrijskih pogona u Europi". "Podrži li Hrvatska izgradnju novih termoelektrana na ugljen, zapečatit će si put prema neodrživom razvoju za sljedeća desetljeća, s negativnim posljedicama za javno zdravstvo, okoliš, turizam i gospodarstvo zemlje", zaključili su zeleni. Takvo izviješće u HEP-u su prozvali grubim i neutemeljenim uznemiravanjem javnosti. "Zelena akcija usudi se najavljivati preuranjene smrti i druge utjecaje na zdravlje u preciznim iznosima, a da pritom ne govori na koji su način izračunate prizemne koncentracije na lokaciji, koji modeli su pritom korišteni, koja meteorologija, koji rubni uvjeti, koje pozadinske koncentracije, koje onečišćujuće tvari', upozorava HEP u priopćenju. Ističu i kako te organizacije ne navode niti za koji prostor su računali zdravstvene učinke – je li riječ o neposrednoj okolici, razini Hrvatske ili se odnose na prostor Europe. Iz HEP-a navode da rasprave o eksternim troškovima onečišćenja okoliša smatraju korisnim, ali da se moraju temeljiti na podacima struke.

"Zato iznošenje izračuna za jedan pojedinačni projekt, a uz pozivanje na međunarodnu metodologiju od strane osoba bez stručnog znanja, referenci i ovlaštenja za izradu stručnih elaborata zaštite okoliša smatramo neprihvatljivim jer izračuni koji nisu verificirani, a postavljeni su pogrešno, u neprimjereni kontekst nisu vjerodostojni, već služe isključivo za uzbunjivanje javnosti', kažu u priopćenju. Osvrću se i na tvrdnje da će TE Plomin C smanjiti emisije po proizvedenom kilovatsatu, ali da se apsolutna emisija neće smanjiti što, tvrde, nije istina. Upozoravaju i da Zelena akcija u troškovima onečišćenja iskazuje globalne troškove zbog emisije CO2, ali ne navodi na koji način su izračunati ti troškovi.'Ako su to računali iz cijene CO2 na tržištu emisijskih jedinica, onda su obmanuli javnost. Uzmu li se u obzir današnje cijene znači da su javnost obmanuli za deset puta', navode iz HEP-a.