MOL Grupa je objavila kako je 2017. ostvarila najveću dobit u zadnjih deset godina. Tako je dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) u 2017. godini iznosila 2,45 mlrd. dolara, što je za 14% više  nego što je planirano i što treba zahvaliti povećanom doprinosu svih područja poslovanja. Istodobno je slobodni novčani tok povećan za 21% u odnosu na 2016. godinu i iznosio je 1,41 mlrd. dolara, što je osjetno više od planiranog, dok je neto dobit iznosila 1,11 mlrd. dolara, što je za 18% više nego 2016. U području 'upstream' (istraživanje i proizvodnja) EBITDA je iznosila 854 mil. dolara, što je za 26% više u usporedbi s 2016. godinom i to zahvaljujući višim cijenama nafte Brent i plina, a zbog snažne troškovne discipline to je područje poslovanja gotovo udvostručilo iznos slobodnog novčanog toka, na 14 USD/bbl proizvedene količine, i prometnulo se u značajnog generatora novca Grupe u 2017. godini. Tako je proizvodnja prosječno iznosila 107 400 bbl/d ekvivalenta nafte, što je ipak nešto manje od planiranog zbog manjeg doprinosa projekta u Velikoj Britaniji. s druge strane, i u području 'downstream' (prerada i maloprodaja), također su ostvareni odlični rezultati i to područje i dalje daje glavni doprinos zaradi s gotovo 50% čiste EBITDA Grupe u iznosu od 1,18 mlrd. dolara. U plinskom poslovanju EBITDA je povećana za 15% u odnosu na 2016. godinu i iznosila je 223 mil. dolara, što je ponajviše podržano rastom volumena transporta plina u Mađarskoj, čime su kompenzirane nepovoljne tarifne promjene. 
Kada se pak radi o planovima za budućnost, glavni MOL-ov kemijski projekt Polyol značajno napreduje, a pokrenute su i nove inovativne usluge vezane uz mobilnost. Tako se za 2018. godinu očekuje EBITDA oko 2,2 mlrd. dolara.