Planirana proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj u 2019. iznosi 5.410,47 GWh, u 2020. je u planu 5.460,11 GWh i u 2021. godini 5.452,32 GWh. ''Razlike u proizvodnji po godinama potiču od različite raspoloživosti termoelektrana u predmetnim godinama, uvjetovane dužinom njihovih remonata, kao i zbog revitalizacije agregata u hidroelektrani Trebinje 1'', navodi se u Odluci o usvajanju Elektroenergetskog bilanca Mješovitog holdinga Elektroprivreda RS za period 2019-2021. godina. 
''U promatranom periodu, u RS-u će se ostvariti i značajni bilančni viškovi električne energije u količinama od: 1.541,35 GWh u 2019. godini, 1.553,07 GWh u 2020. godini i 1.505,78 GWh u 2021. godini. Iz Elektroenergetskog bilanca za period 2019 -2021. godina vidi se da će elektroenergetski subjekti iz RS u potpunosti dugoročno osigurati urednu opskrbu svih potrošača električne energije u RS-u i Distriktu Brčko, ali i ostvariti značajan bilančni višak'', navodi se u priopćenju iz entitetske vlade. U Odluci, koju je jučer usvojila entitetska vlada, navodi se da planirana proizvodnja ugljena u rudnicima Gacko i Bogutovo Selo, za potrebe termoelektrana Gacko i Ugljevik i široku potrošnju iznosi: u narednoj godini 4.086.813 tona, u 2020. godini 4.298.017 tona i u 2021. godini 4.290.892 tona. Ukupno planirana potrošnja električne energije u periodu 2019 -2021. godina iznosi: u 2019. godini 3.729,05 GWh, u 2020. godini 3.764,31 GWh i u 2021. godini 3.800,15 GWh, objavila je Fena.