Vlada Republike Srpske je na 165. sjednici, koja je održana prošli tjedan u Banja Luci, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Postojeći Zakon o energetici donesen je 2009. godine te ga je potrebno uskladiti sa zakonima koji su doneseni poslije njega, posebice sa Zakonom o električnoj energiji, Zakonom o plinu, Zakonom o obnovljivim izvorima energije, Zakonom o energetskoj učinkovitosti, kao i sa Strategijom razvoja energetike. 

Stoga, ovim zakonom se usklađuju pojmovi i definicije te pitanja certifikata za proizvodno postrojenje u kojem se proizvodi električna energija iz obnovljivih izvora, jamstva podrijetla za električne energiju iz obnovljivih izvora te se utvrđuje nadležnost Vlade RS-a za donošenje Strategije razvoja energetike. 

Osim toga, objavljeno je na stranicama Vlade Republike Srpske, ovim zakonom stvara se pravni temelj za donošenje Energetskog i klimatskog plana Republike Srpske, utvrđuje njegov sadržaj, rokovi, postupak usvajanja i institucije koje su zadužene za njegovu izradu.