Nakon što je vraćen na doradu, vlada Federacije BiH je donijela odluku o donošenju programa restrukturiranja elektroenergetskog sektora koji će potom biti upućen tamošnjem parlamentu u daljnju proceduru. 

Program je povezan s drugim aktivnostima u EES-u, što uključuje modernizaciju i restrukturiranje rudnika ugljena

Ključne promjene i obveze koje će obuhvatiti program su razdvajanje i neovisnost djelatnosti distribucije te, među ostalim, računovodstveno razdvajanje opskrbe na onu reguliranu i tržišnu. 

Restrukturiranje rudnika pak će uvažavati potrebe za ugljenom koje proizlaze iz dugoročnih planova koje BiH/FBiH treba donijeti zbog Pariškog sporazuma i, među ostalim, Ugovora o energetskoj zajednici.