Naknada za poticanje kogeneracije bit će uklonjena iz računa za električnu energiju, najavio je rumunjski premijer Victor-Viorel PONTA. To je rezultat rasprava premijera, Ministarstva gospodarstva i Agencije za regulaciju u području energetike (ANRE) o mogućnostima da se smanje računi za struju. Naknada za kogeneraciju uključena u cijenu struje naplaćuje se sukladno europskim direktivama kako bi se potaknula ulaganja u energetski učinkovitiju proizvodnju energije. Uklanjanje te naknade, koja čini 2 - 3% ukupnog iznosa na računu, bit će provedena i na zahtjev velikih industrijskih potrošača poput čeličana i sl, koji su tražili i za 50% manje naknade za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije. Kako objašnjava ANRE, spomenuta naknada koja se za velike potrošače penje i na 8 - 10% iznosa na računu predstavlja veliki iznos koji dugoročno može smanjiti konkurentnost velikih industrijskih proizvođača, javlja rumunjski dnevnik 'Nine o' Clock'.