Iako nije donesena strategija za rudarstvo i energetiku, rumunjsko Ministarstvo energetike poduzima važan korak prema uklanjanju ugljena iz energetskog miksa. Radi se o odluci o zatvaranju rudnika ugljena u najstarijem rudarskom području u Rumunjskoj, u dolini Jiu. Prema odluci ministra energetike Victora GRIGORESCUA, do 2018. u program zatvaranja ulaze rudnici Lonea i Lupeni, dok rudnici Livezeni i Vulcan do daljega ostaju raditi u sklopu holdinga Hunedoara Energy Holding (HEH). Također, u sklopu HEH-a će nastaviti raditi termoelektrane na ugljen Paroseni  i Mintia-Deva ukupne snage 400 MW. Tako je odlučeno u planu restrukturiranja holdinga HEH koji će biti upućen Europskoj komisiji na odobrenje. U plan zatvaranja rudnika ugljena u dolini Jiu do 2018. godine, osim spomenutih rudnika Lonea i Lupeni koji rade u sklopu HEH-a koji je u stečaju od 7.1.2016. godine, ušla su još tri nezavisna rudnika ugljena te će nakon 2018. ostati aktivni samo Livezeni i Vulcan, za koje se smatra da bi mogli biti profitabilni, javlja rumunjski portal 'Nine o' Clock'.