Europske sredozemne zemlje proizvode 27,7% energije koja se proizvodi u Europskoj uniji, pokazuju podaci koje je objavio Eurostat. Od toga su u razdoblju 2006. - 2012. godine francuske nuklearne elektrane proizvodile 57,6% sveukupne energije u EU-u, dok su Francuska, Italija i Španjolska zajedno proizvodile 35% energije iz obnovljivih izvora. Sveukupno, Francuska je proizvodila 17% europske energije, a slijedile su je Njemačka sa 16% i Velika Britanija s 15%. Ipak, taj se odnos može promijeniti jer je Francuska objavila planove prema kojima bi do 2050. godine za 50% smanjila proizvodnju energije u nuklearnim elektranama. Francuska, Italija i Španjolska su također i najveći potrošači energije na europskom Sredozemlju, dok su Grčka sa 14,4% i Portugal sa 15,2% zabilježili pad potrošnje energije  u promatranom razdoblju (2006. - 2012. godine), javlja novinska agencija ANSA.
Istodobno, Eurostat pokazuje da će članice EU-a iz obnovljivih izvora zadovoljavali 14,1% energetskih potreba. U 2004, prvoj godini za koju Eurostat ima cjelovite podatke o praćenju potrošnje energije, taj je udio iznosio 8,4%, a članice EU-a obavezne su ga do 2020. povećati u općoj potrošnji na 20%. Bugarska, Estonija i Švedska taj su cilj već ostvarili, a zemlje koje imaju najveću stopu rasta korištenja obnovljivih izvora od 2004. godine do danas su Švedska, Danska, Austrija, Grčka i Italija, javlja novinska agencija UPI.