Nacionalni integrirani plan za energetiku i borbu protiv klimatskih promjena, koji će Rumunjska do kraja godine predati Europskoj komisiji, zahtjeva ulaganja od 22 milijarde EUR u elektrane i elektroenergetsku mrežu u narednih 10 godina. No, mjere se prvo trebaju usvojiti, a plan je trenutačno u procesu javne rasprave. Od navedenog iznosa, u elektroenergetsku mrežu uložit će se devet milijardi eura, u elektrane 12 mlrd. i milijardu eura u parne kotlove. Međutim, ako se investicije realiziraju, povećat će se cijene električne energije. S obzirom na karakteristike predviđene u scenariju temeljenom na očekivanim mjerama, investicije u mrežu i elektrane bit će znatno veće u odnosu na scenarij modeliranja temeljen na trenutačnim mjerama, što će rezultirati višom cijenom električne energije koja bi trebala iznositi 131 EUR/MWh (prije oporezivanja), u odnosu na 108 EUR/MWh prema scenariju temeljenom na trenutačnim mjerama, navodi se u planu. Prema tom scenariju, u periodu od 2020. do 2030. godine, prosječna cijena električne energije povećat će se s 94 EUR/MWh u 2020. godini, na 108 EUR/MWh u 2030. godini, odnosno za 14,8 %. Prema drugom scenariju, koji pretpostavlja da će predložene mjere biti realizirane, prosječna cijena električne energije povećat će se s 91 EUR/MWh (bez poreza) u 2020. godini, na 131 EUR/MWh u 2030. godini, odnosno za 43,9 %. Nakon što i ostale zemlje dostave svoj plan do kraja godine, Komisija će dati svoje preporuke i na temelju njih u narednoj godini bit će izvršena revizija nacionalnih planova, a konačna verzija plana mora biti usvojena do kraja 2019. godine, objavio je portal E-nergia.