HEP će ubuduće struju moći prodavati i strancima, bude li to u državnom interesu, odlučio je Hrvatski sabor, dopunivši Zakon o tržištu električne energije, prenosi Hina. Tim se dopunama, naime, opskrbljivačima električnom energijom u Hrvatskoj omogućuje prodaja struje kupcima u inozemstvu kada je to državi u strateškom interesu. Uvjet je da je inozemni kupac ujedno i proizvođač strateške sirovine koja je potrebna Hrvatskoj. Izmijenjen je Zakon o zračnim lukama koji sada omogućava davanje koncesija, kao i pokretanje investicijskih projekata u zračnim lukama, a time i početak realizacije projekta izgradnje novog putničkog terminala i stajanke u Zračnoj luci Zagreb.Zakon definira rok koncesije najviše do 40 godina te utvrđuje koncesijsku naknadu.