Škotski potrošači mogli bi plaćati 'značajno više' račune za energiju, ako se Škotska odvoji od Velike Britanije na referendumu u rujnu 2014. godine, objavila je britanska vlada koja zastupa ideju da bi jedno energetsko tržište bilo bolje rješenje. Škotska vlada tvrdi da se Škotska može ekonomski sama održati, računajući najvećim dijelom na prihode iz energetskog sektora i proizvodnje nafte i plina u Sjevernom moru te oslanjanjem na obnovljive izvore. Britanski ministar energetike i klimatskih promjena Edward DAVEY tvrdi da je upravo jedinstveno britansko energetsko tržište pomoglo škotski energetski sektor, dok škotski ministar energetike, poduzetništva i turizma Fergus EWING odgovara kako se 25% energije proizvedene u Škotskoj izvozi za potrošnju u drugim dijelovima Velike Britanije, javlja novinska agencija UPI.