Saudijska Arabija je od 1.1.2018. godine promijenila status državne naftne tvrtke Saudi Aramco u dioničko društvo, što je ključni korak prema objavi inicijalne javne ponude njezinih dionica. Do kraja 2018. godine planira se na taj način prodati 5% udjela u tvrtki, čime bi se moglo prikupiti 100 mlrd. dolara, po čemu bi ta javna ponuda bila najveća u povijesti. Prema službenim dokumentima, sada je Saudi Aramco dioničko društvo s temeljnim kapitalom od 16 mlrd. dolara, što je podijeljeno u 200 mlrd. običnih dionica, javlja američki naftni portal 'Rigzone'.