U velikoj kino-dvorani zgrade Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pred oko 200 sudionika održan je 7. hrvatski seminar o tlačnoj opremi. Za vrijeme krize odličan odaziv sudionika svakako predstavlja razlog za zadovoljstvo organizatoru, našoj tvrtki ENERGETIKA MARKETING i suorganizatorima, MINGORP-u, Agenciji za opremu pod tlakom, Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Hrvatskom zavodu za norme i Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pozdravnih govora i uvodnih riječi predstavnika organizatora i suorganizatora uslijedila su predavanja iz prve tematske cjeline, pri čemu se okupljenima najprije obratila Nevenka ZRINSKI-LOVRIĆ, dipl. oec, načelnica Odjela za industrijski razvitak i restrukturiranje Uprave za industriju i privatizaciju MINGORP-a koja je iznijela brojne novosti vezane uz zakone i propise iz područja opreme pod tlakom. Tako je istaknula da su nedavno objavljeni novi Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/2010) i Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/2010), a da će do kraja svibnja biti objavljen i novi Pravilnik o aerosolnim raspršivačima i da je Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN 138/2008) predviđen za izmjene i dopune, dok se Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 126/2008) neće mijenjati. Isto tako, naglasila je da su u Hrvatskoj dva tijela za ocjenu sukladnosti dobila rješenja (TÜV Croatia i TPK Zavod). Nakon toga, o potrebi za usklađivanjem zahtjeva za opremu pod tlakom u projektnoj dokumentaciji govorio je prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing. s FSB-a, a potom je Ante DIZDAR, dipl. ing, privremeni upravitelj OPT-Agencije, ukratko prikazao sve pojedinosti vezane uz prvi i pregled prije ponovnog puštanja opreme pod tlakom u rad kao osnova za njezino stavljenje u uporabu. Pri tome je istaknuto da rabljena oprema pod tlakom koja se uvozi iz zemalja Europske unije mora proći iste postupke za ocjenu sukladnosti kod tijela za ocjenu sukladnosti kao i nova oprema (do pristupanja Hrvatske EU-u). Druga cjelina započela je izlaganjem o iskustvima koja su stečena pri akreditaciji osoba, tvrtki i ustanova u području ocjenjivanja sukladnosti opreme pod tlakom, o čemu je govorio Vladimir MUCKO, dipl. ing. iz HAA-e, a zatim je Tatjana BRICA ŽILIĆ, dipl. ing. prikazala brojne novosti iz hrvatske normizacije i djelatnosti HZN-a, od njegovog osnivanja 2005. godine do danas. Nakon toga, o opsegu i sadržaju dokumentacije za opremu pod tlakom u glavnom projektu govorio je Milivoj DRUSANY, dipl. ing. iz tvrtke Inženjering za naftu i plin. Posljednje izlaganje te cjeline bilo je posvećeno primjeni Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 126/2008) u praksi, što je podrobno izložio Zoran SMOLJO, ing. iz TÜV Croatije. Treća tematska cjelina započela je predavanjem o postupku numeričke analize tankostijene čelične boce za ukapljeni naftni plin koje je u ime skupine autora iz Laboratorija za numeričku mehaniku FSB-a održao prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing, a potom je uslijedio podrobni prikaz svojstava te načina proizvodnje i ispitivanja takve transportne ponovno punjive zavarene čelične boce o čemu je govorio Goran VUKSANOVIĆ, dipl. ing. iz tvrtke Đuro Đaković Zavarene posude. Ventile sigurnosti i njihove osnovne značajke i ulogu predstavio je prof. dr. sc. Mladen ANDRASSY, dipl. ing. s FSB-a, a u posljednjem je predavanju mr. sc. Frane NOVAK, dipl. ing. iz INA-e govorio o procesu izrade debelostijene opreme pod tlakom od limova. Kao što je uobičajeno, Seminar je završio diskusijom uz davanje odgovora na brojna postavljena pitanja.
Galerija slika - 7. hrvatski seminar o tlačnoj opremi